TAGISOLERING

Jf. TOR’s anvisninger skal en taghældning mindst være 1:40, svarende til 25 mm pr. meter. Taghældningen kan enten etableres i underlaget for isoleringen, eller i selve isoleringen. Herudover skal afvanding sikres i render og bag større taggennemføringer (eksempelvis ovenlys).

Se mere i undermenuen.

Eksempel på kileopbygning på fladt tage

Navn

Email

Telefon

Din besked