EFTERISOLERING AF FLADE TAGE

Endvidere er Rockwool A/S leverandør i avancerede tagkilesystermer af built up tage, til såvel store industribygninger som efterisolering af bestående flade tage på f.eks. parcelhuse.

Udvendig efterisolering af flade tage bliver dog mere og mere almindeligt, og en udvendig efterisolering er også i langt de fleste tilfælde at foretrække.

Er det eksisterende tag helt eller næsten vandret, står der som regel en hel del vand på taget en del af året. Da dette langt fra er gavnligt for tagdækningen og i mange tilfælde direkte skadeligt, også for hele tagkonstruktionen, bør der ikke kunne opstå vandansamlinger på en tagflade. I forbindelse med en udvendig efterisolering kan dette afhjælpes ved at etablere fald på tagfladen med et af Rockwool A/S Tagkilesystemer.

Navn

Email

Telefon

Din besked