BRANDVENTILATION

Brandventilation i henhold til den europæiske standard EN 12101-2 udføres som CE-mærkede brandventilatorer som polycarbonatovenlys i hvælvet, rytterformet, nordlys (shedformet), pyramide samt planlys – alle i 160° åbning.

Effektivt åbningsareal (aerodynamisk) fremgår af certifikat.

Optilite A/S har udviklet oplukkesystem til såvel brandventilation som til daglig ventilation.

Bygningsreglementet (BR 95) stiller krav til brandventilation i produktions- og lagerbygninger samt i trapperum. Endvidere stilles krav til årlig afprøvning. Brandventilation kan redde menneskeliv ved at friholde flugtveje for røg. Forhindrer endvidere røgfyldning i antændte lokaler (med fare for røggaseksplosion). Et effektivt virkende brandventilationsanlæg kan derfor hindre eller reducere skadevirkninger på personer, inventar og bygninger.

Optilite A/S har udviklet et effektivt virkende brandventilationsanlæg, der opfylder alle krav til brandventilation beskrevet i bygningsreglementet og er i henhold til den europæiske standard EN12101-2.

Navn

Email

Telefon

Din besked